REJESTRACJA: 794 452 283

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest sposobem odkrywania tego, jak myślimy o sobie, świecie i innych. Dostrzegania, jak to wpływa na nasze odczuwanie, a w konsekwencji jak modyfikuje nasze zachowanie. Odpowiedzialność sukces terapii leży po obu stronach – pacjenta i terapeuty. Są oni partnerami w poszukiwaniu utrwalonych wzorów myślenia, odczuwania i działania.

Od innych terapii wyróżnia ją wyraźna struktura sesji oraz ograniczona ich ilość. Długość terapii zależy od postawionej diagnozy. Dokonuje się tego na pierwszych konsultacjach – po zapoznaniu się z trudnościami pacjenta, terapeuta stawia diagnozę oraz przybliża metody pracy. Na początku kontraktuje się wstępną ilość spotkań adekwatną dla danego rozpoznania. Konsultacje trwają 50 min i najczęściej odbywają się 1 raz w tygodniu.

Określona w czasie długość trwania terapii nie oznacza, że jest to „płytka” metoda. Obszar pracy zależy od potrzeb pacjenta oraz celów, jakie stawia sobie w terapii. CBT jest skuteczne w pracy m.in. z depresją, fobiami, zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (OCD, dawniej nerwica natręctw), PTSD, zaburzeniami jedzenia (anoreksją, bulimią, napadowym objadaniem się), zaburzeniami osobowości. Ale jest też pomocne w sytuacji kryzysu, niespodziewanej zmiany.

Badania wskazują na bardzo dużą skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej. W przypadku niektórych chorób jest to tak samo efektywne działanie jak farmakoterapia!


Aleksandra Litarowicz-Prus

Aleksandra Litarowicz-Prus

Psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo - behawioralnej z certyfikatem akredytowanym przez PTTPB, ukończona szkoła trenerów Metrum. Mój obszar zainteresowań zawodowych to praca z ofiarami przemocy domowej, interwencja kryzysowa, praca z zaburzeniami nastroju, lękowymi, osobowości, praca z zaburzeniami adaptacyjnymi i szeroko rozumiana praca nad rozwojem osobistym. Oferta terapii w języku angielskim.


Elżbieta Wojnar-Mróz

Elżbieta Wojnar-Mróz

Psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo - behawioralnej z certyfikatem akredytowanym przez PTTPB, trener. Mój obszar zainteresowań zawodowych to zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, praca ze stratą, sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie dla rodzin pacjentów chorych somatycznie, rehabilitacja neuropsychologiczna.

Justyna Piękoś

Justyna Piękoś

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia z podejścia poznawczo behawioralnego. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka. Zajmuję się diagnozą oraz psychoterapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, nastroju, zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, ADD, autyzm, Zespół Aspergera), zaburzeniami zachowania, pracą z rodzicami. Analizuję problem dziecka w kontekście całego systemu rodzinnego. Konsultuję problemy wychowawcze.

Janusz Mazanowski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie studiów podyplomowych z terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłem studia z zakresu psychologii na uczelni Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Prowadzę diagnozę i terapię osób dorosłych obejmującą m.in. zaburzenia lękowe, nastroju i osobowości. Zawodowo interesuję się zaburzeniami depresyjnymi, orientacją psychoseksualną, terapią mindfulness i analizą zachowania. Oferuję terapię w języku angielskim.

Izabela Górecka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo ­ behawioralnej. Certyfikowany mediator rodzinny ­ certyfikat odpowiadający standardom europejskim określonym przez European Forum for Training and Research in Family Mediation. Stały mediator rodzinny z listy Sądu Okręgowego w Katowicach i Gliwicach. Od 2009 r pracuje w Zespole Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Prowadzi również programy korekcyjno ­ edukacyjne oraz terapię dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Katarzyna Dziduch

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej jako psycholog szkolny. Ukończyłam psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalizacją kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu arteterapii. Zawodowo interesuje się terapią zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń eksternalizacyjnych.

Aleksandra Litarowicz-Prus - ZnanyLekarz.pl

Inconito pozostaje w stałej współpracy z:

Magdalena Stokowacka-Zakrzewska

Gabinet Psychiatryczny
Dr n. med. Magdalena Stokowacka-Zakrzewska
specjalista psychiatra


Alicja BaranekAlicja Baranek - terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, certyfikowany coach ACC, psycholog.
Prowadzi terapię zaburzeń lękowych (m.in fobie, zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne, napady paniki, stres pourazowy) i depresyjnych.
Oferuje pomoc w przypadku wielu rozproszonych problemów, w relacjach intymnych, rodzinnych czy zawodowych.
W pracy w zależności od potrzeb stosuje techniki coachingowe, klasyczne techniki CBT oraz terapię schematu wg. Jeffreya Younga.

Czytelnia

W opracowaniu

W opracowaniu

W opracowaniu

W opracowaniu
Oferta Incognito

Incognito oferuje:
- indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Plan terapii oraz czas jej trwania, po wcześniejszej dokładnej diagnozie, jest w pełni zindywidualizowany.
- terapię dzieci i młodzieży,
- diagnozę trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży,
- diagnozę neurorozwojową,
- grupy wsparcia dla dorosłych z diagnozą zespołu Aspergera,
- grupy wsparcia dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi,
- mediacje prowadzone przez certyfikowanego mediatora,
- szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów dla profesjonalistów - osób prywatnych i firm

Cennik:

-psychoterapia indywidualna dorośli/ dzieci 100-120 PLN za 50 minut
-diagnoza dzieci i młodzieży pod katem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD (od 10 roku wzywyż): 100 PLN za jedno spotkanie (ok 3-4 spotkań)
-psychoterapia dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe, trudności separacyjne, obniżenie nastroju, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu (od 10 roku wzywż): 100 PLN
-porada psychologiczna (porady wychowawcze dla rodziców): 100 PLN
-wydanie zaświadczenia - skrótowego opisu spotkań: 30 PLN
-wydanie opinii do szkoły: 60 PLN
-grupy wsparcia- cena uzalezniona od ilości uczestników
-szkolenia- oferta na zapytanie

Incognito

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

telefon kontaktowy: 794 452 283

Gliwice

ul. Grodowa 1 (3 piętro)

Katowice

ul. Letnia 5/2